Інженерно-геологічні вишукування

Інженерно-геологічні вишукування для вивчення та оцінки інженерно-геологічних умов території (ділянки) будівництва. Інженерно-геологічні вишукування – комплекс робіт по вивченню властивостей грунтів, з метою попередження небажаних процесів, таких як просідання, розтріскування та зсуви будівель, споруд, дамб, лінійних об’єктів, природних та штучних схилів і т.п. Інженерно-геологічні вишукування проводяться з метою визначення доцільності проектування, будівництва та експлуатації об’єкта на конкретній ділянці. Проведення інженерно-геологічних вишукувань значно спрощує підбір оптимального проектного рішення та забезпечує надійність майбутнього будівництва об’єкта. Від якості проведених вишукувальних робіт залежить достовірність інформації про геологічному середовищу. Основна мета даних вишукувань — отримання загальної інформації про інженерно-геологічні умови території:

—         склад і властивості ґрунтів;

—         дослідження форми рельєфу і геологічної будови;

—         визначення положення водоносних горизонтів;

—         властивості підземних вод на ділянці майбутнього будівництва;

—         виявлення можливих геологічних процесів;

—         гідрогеологічні та геоморфологічні умови;

—         збір відомостей для проектування і експлуатації об’єкта.