Розвідка родовищ

Підрахунок запасів корисної копалини, складання техніко – економічного обгрунтуваня, геологічного звіту про виконані роботи, розгляд та затвердження запасів в ДКЗ України, передачу звіту до ДНВП «Геоінформ» за дорученням Замовника. Ці роботи виконуються із дотриманням діючих в Україні нормативних документів.