Роботи по геолого-екологічному обстеженню

Роботи по геолого-екологічному обстеженню, вивченню екзогенно геологічних процесів та визначенню їх негативного впливу на стан народногосподарських об”єктів.  Чималий досвід підприємством накопичений в області геолого-екологічних досліджень. Геолого-екологічні дослідження проводяться як самостійний вид робіт, так і в складі геологічних зйомок різного масштабу і призначення, при розвідці родовищ корисних копалин. Для оцінки регіонального стану природного геологічного середовища і довкілля виконуються систематичні інженерно-геологічні дослідження розвитку екзогенних геологічних процесів (ЕГП) на потенційно зсувонебезпечних ділянках, можливих просадок і карстопроявів на території діяльності підприємства. Результати досліджень дозволяють визначити причини виникнення рушійних ЕГП, прогнозувати їх активізацію та попереджувати можливий негативний вплив на народногосподарські об’єкти, вивчаються процеси підтоплення територій.