Виробничий кооператив ГЕОЛОГ

Виробничий кооператив „ГЕОЛОГ” є одним з перших в Україні приватним незалежним виробничим підприємством, яке надає послуги в галузі вивчення та використання природних ресурсів, зокрема в галузі оцінки, розвідки родовищ твердих корисних копалин, прісних і мінеральних підземних вод, видобутку корисних копалин, водозабезпечення, інженерної геології.

Наші послуги:

Проектування виконується з метою оптимізації матеріальних затрат по спорудженню свердловини і при цьому не зробити негативного впливу на довкілля. На свердловини глибше 20 м складається індивідуальний проект, який підлягає узаконенню в державних структурах влади.

В залежності від об’єкта, на якому буде здійснюватися буріння свердловини на воду і за бажанням замовника розробляється проектна документація. Поділяють проектну документацію для питного водопостачання та технічного водопостачання. Від призначення проектованої свердловини залежить вартість проекту системи водопостачання

Буріння гідросвердловин
Наші фахівці в залежності від ваших потреб у якості і кількості води, розташування місця буріння , глибини залягання водоносного горизонту надауть рекомендації щодо глибини буріння, конструкції свердловини, матеріалів для її спорудження. Ми маємо у розпорядженні всі необхідні технічні засоби та базу для буріння ( бурові установки: на шасі авт. ЗІЛ-131 УРБ -2А-2; УРБ -2,5А; УКБ 200/300,0 , СКБ-4, на шасі авт. Урал УРБ – 3АМ, компресор та ін.). По завершенню бурових робіт, проводиться пробне відкачування і виконується хіманаліз води. По завершенню робіт видаємо паспорт на свердловину.

Для водозабезпечення підприємств, організацій та приватних осіб використовуються експлуатаційні свердловини, що споруджуються на різні підземні водоносні горизонти. Свердловина для води представляє собою складну інженерну споруду. Вона має велику довжину і порівняно невелика в діаметрі В залежності від потреб та гідрогеологічних умов району експлуатаційні свердловини можуть бути глибиною від 10-20 м і до 200-300 м.

Якість питної води залежить не тільки від фізико-хімічних властивостей геологічних порід, але й від правильної конструкції свердловини для кожного окремо взятого горизонту. Знання геологічних розрізів на території Закарпатської області дозволяє більш точно розраховувати проектні глибини, на які необхідно проводити буріння свердловини. Це в свою чергу дозволяє підходити до кожного об’єкту індивідуально, з досягненням кращого результату буріння.

Після спорудження свердловини фахівці ВК «Геолог», в залежності від продуктивності свердловини надають рекомендації на рахунок необхідного насосного обладнання, а також можуть виконати монтаж .

У разі невикористання свердловини потрібно провести консерваційний або ліквідаційний тампонаж свердловини, з метою запобігання забруднення водоносних горизонтів. На основі ревізії технічного стану свердловини, працівниками, здійснюється тампонаж, який являє собою – промивку свердловини дезинфікуючим розчином, засипанням гравієм з установкою глинистого моста, закачування цементного або глинистого розчину у пригорлову частину та позатрубний простір. для тимчасової консервації водозабірних свердловин або повної ліквідації.

Підготовка пакету документів на отримання спеціальних дозволів на користування надрами: Згідно з Постановою Кабінету міністрів України № 596 від 23.06.2010 року «Про затвердження Порядку надання у 2010 році спеціальних дозволів на користування надрами» суб’єкт підприємницької діяльності який має намір здійснювати діяльність, пов’язану з використанням надр повинен отримати спеціальний дозвіл на користування надрами (далі — дозвіл), який видається Мінприроди України. Наше підприємство надає комплекс послуг з отримання дозволу на користування надрами згідно з Постановою Кабінету міністрів України № 596 від 23.06.2010 року.

Санітарна зона – це зона, де не можна забруднювати довкілля в жодний спосіб, оскільки забруднювачі можуть потрапити у водозабір. Основною метою створення зон санітарної охорони (ЗСО) та забезпечення режиму в їх межах є санітарна охорона від забруднення джерел водопостачання та водогонів, а також територій, на яких вони розташовані. Розрахунок поясів ЗСО залежить від конкретного джерела водопостачання та місцевих гідрогеологічних умов; виконують його спеціалізовані організації.

Для збереження питної якості води водозабори підземних вод повинні розташовуватися, як правило, поза території промислових підприємств і населених пунктів. Крім того, для запобігання забруднення водозабору в його околиці встановлюється зона санітарної охорони (ЗСО), де здійснюються спеціальні заходи, що виключають можливість надходження забруднень у водозабір і в водоносний пласт.

При організації ЗСО враховується вид забруднень (мікробне, хімічне), що визначає їх стійкість (стабільність) і в зв’язку з цим можливу довжину шляху просування у водоносному шарі, яка залежить також від їх кількості та гідрогеологічних факторів, але при цьому обмежується часом їх виживаності.

При визначенні розмірів ЗСО водозаборів підземних вод, а також складу санітарно-оздоровчих і захисних заходів в їх межах повинні враховуватися продуктивність, тип водозабору та гідрогеологічні умови, зокрема природна захищеність підземних вод від поверхневого забруднення. Захищеність експлуатованого водоносного горизонту залежить від можливості і інтенсивності надходження в нього забруднених вод з поверхні землі або з річок, озер та інших водойм.

До захищених підземним водам ставляться напірні та безнапірні міжпластові води, які мають в межах всіх поясів у ЗСО суцільну водотривких покрівлю, що виключає можливість місцевого харчування з вищерозміщених недостатньо захищених водоносних горизонтів або з поверхні землі; повинна також бути відсутнім безпосередній зв’язок з поверхневими водами.

До недостатньо захищеним підземним водам відносяться:

а) грунтові води, тобто підземні води першого від поверхні землі безнапірного водоносного горизонту, що отримує живлення на площі його розповсюдження;

б) напірні та безнапірні міжпластові води, які в природних умовах або в результаті зниження напору (рівня) при експлуатації водозабору отримують харчування на площі ЗСО з вищерозміщених недостатньо захищених водоносних горизонтів.

У випадках, коли залягає над водоносним горизонтом товща порід не забезпечує природну захищеність підземних вод від поверхневого забруднення, захист водозабору в межах ЗСО реалізується спеціальними заходами. Необхідно, щоб можливі джерела забруднення були віддалені від меж ЗСО на відстань, при якому тривалість руху забруднень по пласту до водозабору буде в межах від 100 до 400 діб для мікробних, 25-50 років для хімічних забруднень.

До складу ЗСО входять три пояси: перший — суворого режиму, другий і третій — обмежень. Перший пояс ЗСО включає територію розташування водозаборів, майданчиків розташування всіх водопровідних споруд, при штучному поповненні — інфільтраційні споруди та водоподводящих канал. Він встановлюється з метою усунення можливості випадкового або навмисного забруднення води джерела в місці розташування водозабірних та водопровідних споруд.

Кордон першого поясу ЗСО встановлюється в залежності від захищеності підземних вод в межах першого і другого поясів ЗСО: на відстані не менше 30 м від водозабору — при використанні захищених підземних вод, і на відстані не менше 50 м — при використанні недостатньо захищених вод. При використанні групи підземних водозаборів межа першого поясу повинна бути вилучена на ті ж відстані (не менше 30 або 50 м) від крайніх свердловин (шахтних колодязів) водозабірних груп.

Другий пояс ЗСО призначений для захисту водоносного горизонту від мікробних забруднень; оскільки другий пояс розташований всередині третього, він призначений також для захисту й від хімічного забруднення.

Основним параметром, що визначає відстань від кордону другого поясу ЗСО до водозабору, є розрахунковий час просування мікробного забруднення з потоком підземних вод до водозабору, яке має бути достатнім для втрати його життєздатності.

Кордон другого поясу ЗСО визначається гідродинамічними розрахунками виходячи з умови, що, якщо за її межами через зону аерації або безпосередньо у водоносний горизонт надійдуть мікробні забруднення, то вони не досягнуть водозабору.

Третій пояс ЗСО призначений для захисту підземних вод від хімічних забруднень. Розташування кордону третього поясу ЗСО також визначається гідродинамічними розрахунками. Виходячи з умови, що, якщо у водоносний пласт надійдуть хімічні забруднення, вони досягнуть водозабору, переміщаючись з підземними водами поза області харчування, або досягнуть водозабору, але не раніше розрахункового часу просування забрудненої води від кордону третього поясу до водозабору. Якщо запаси підземних вод забезпечують необмежений термін експлуатації водозабору, третій пояс повинен забезпечити відповідно тривале збереження якості підземних вод.

Роботи по геолого-екологічному обстеженню, вивченню екзогенно геологічних процесів та визначенню їх негативного впливу на стан народногосподарських об”єктів. Чималий досвід підприємством накопичений в області геолого-екологічних досліджень. Геолого-екологічні дослідження проводяться як самостійний вид робіт, так і в складі геологічних зйомок різного масштабу і призначення, при розвідці родовищ корисних копалин. Для оцінки регіонального стану природного геологічного середовища і довкілля виконуються систематичні інженерно-геологічні дослідження розвитку екзогенних геологічних процесів (ЕГП) на потенційно зсувонебезпечних ділянках, можливих просадок і карстопроявів на території діяльності підприємства. Результати досліджень дозволяють визначити причини виникнення рушійних ЕГП, прогнозувати їх активізацію та попереджувати можливий негативний вплив на народногосподарські об’єкти, вивчаються процеси підтоплення територій.

Інженерно-геологічні вишукування для вивчення та оцінки інженерно-геологічних умов території (ділянки) будівництва. Інженерно-геологічні вишукування – комплекс робіт по вивченню властивостей грунтів, з метою попередження небажаних процесів, таких як просідання, розтріскування та зсуви будівель, споруд, дамб, лінійних об’єктів, природних та штучних схилів і т.п. Інженерно-геологічні вишукування проводяться з метою визначення доцільності проектування, будівництва та експлуатації об’єкта на конкретній ділянці. Проведення інженерно-геологічних вишукувань значно спрощує підбір оптимального проектного рішення та забезпечує надійність майбутнього будівництва об’єкта. Від якості проведених вишукувальних робіт залежить достовірність інформації про геологічному середовищу. Основна мета даних вишукувань — отримання загальної інформації про інженерно-геологічні умови території:

— склад і властивості ґрунтів;

— дослідження форми рельєфу і геологічної будови;

— визначення положення водоносних горизонтів;

— властивості підземних вод на ділянці майбутнього будівництва;

— виявлення можливих геологічних процесів;

— гідрогеологічні та геоморфологічні умови;

— збір відомостей для проектування і експлуатації об’єкта.

Підрахунок запасів корисної копалини, складання техніко – економічного обгрунтуваня, геологічного звіту про виконані роботи, розгляд та затвердження запасів в ДКЗ України, передачу звіту до ДНВП «Геоінформ» за дорученням Замовника. Ці роботи виконуються із дотриманням діючих в Україні нормативних документів.

Особливістю (і одночасно складністю) при бурінні свердловин під теплові насоси є вимога повної ізоляції всіх горизонтів підземних вод, так як перетікання вод в нижній горизонт рівносильно його забрудненню, а потрапляння в підземні води теплоносія призведе до негативних екологічних наслідків.

Таким чином, буріння свердловин під теплові насоси є завданням, виконання якого вимагає високої технологічності і акуратності від виконавця.

Фахівці, які мають досвід по роботі з бурінням свердловин під теплові насоси, завжди враховують особливості місцевості і умови роботи теплового насоса.

Ми маємо досвід такого буріння.


Ні для кого не новина, що якісна вода – це запорука здоров’я. Тим не менш, водозабезпечення залишається одним з найскладніших завдань, реалізація, якого потребує не тільки досвіду та підготовки, але й наявність відповідного обладнання, матеріалів, робочої сили та організованої структури.

За час нашої роботи, ми опанували кон’юнктуру і здобули визнання у своїй галузі. Тому, нашими клієнтами стають не тільки господарі приватних домоволодінь, а й великі промислові підприємства, будівельні організації, державні структури. Ми надаємо підтримку багатьом відомствам у питанні охорони здоров’я українців, забезпечуючи їх якісною водою. Щорічно наша компанія забезпечує водою понад 200 об’єктів. Підприємство працює на ринку України вже більше 20 років, і за цей період зарекомендувало себе як якісний і надійний виконавець бурових робіт. Колектив нашого підприємства — це команда висококласних професіоналів. Кожен співробітник володіє глибокими знаннями і великим практичним досвідом.
Адреса:

вул.Санаторна 10,
с.Оноківці,
Ужгородський р-н, Закарпатська обл. 89412

Контакти:

Email: v1k1geolog@gmail.com
Тел: +38 050 666 76 52 
Тел: +38 050 264 16 72